Otkaz ugovora o radu

Radno pravo je izuzetno značajno za poslodavce i radnike. S tim u vezi naročitu pažnju posvećujemo radnom pravu, savjetovanju u vezi radnog prava, a naše klijente zastupamo i u radnim sporovima predu sudovima u Bosni i Hercegovini u cilju zaštite interesa kako poslodavca, tako i radnika.

U predmetima u kojem je advokat za radno pravo u Sarajevu zastupao tuženog u sudskim postupcima radi poništenja odluke o otkazu ugovora o radu u presudi Općinskog suda u Sarajevu, broj predmeta 65 0 Rs 613264 16 Rs od 06.12.2018. godine odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da se kao nezakonito poništi rješenje tuženog o otkazu ugovora o radu i da se tuženi obaveže da tužitelja vrati na poslove, kao i da mu prizna sva prava iz ugovora o radu kao neosnovan. Kantonalni sud u Sarajevu je 08.09.2022. godine potvrdio presudu prvostepenog suda u predmetu broj 65 0 Rs 613264 19 Rsž, a tužitelja je obavezao da tuženom naknaditi troškove parničnog postupka.

Identičan rezultat bilježimo u zaštiti klijenta u radničkim sporovima radi poništenja odluke o otkazu ugovora o radu u presudi Općinskog suda u Sarajevu od 26.03.2019. godine, broj predmeta 65 0 Rs 613265 16 Rs, a koju je Kantonalni sud u Sarajevu 22.03.2023. godine u predmetu broj 65 0 Rs 613265 19 Rsž potvrdio, te u u presudi Općinskog suda u Sarajevu od 14.12.2017. godine, broj predmeta 65 0 Rs 609902 16 Rs koju je Kantonalni sud u Sarajevu   12.10.2022. godine u predmetu broj 65 0 Rs 609902 18 Rsž potvrdio.

U gore navedena tri predmeta niti jedan radnik tj. tužitelj nije uspio sa tužbenim zahtjevom kojim su tražili da se kao nezakonito poništi rješenje tuženog o otkazu ugovora o radu i da se tuženi obaveže da tužitelje vrati na poslove, kao i da im priznaju sva prava iz ugovora o radu jer je tuženi od samog početka preduzeo sve mjere kojim je u cijelosti ispoštovao zakonom propisanu proceduru otkaza ugovora o radu.

Ako Vam je potrebno savjetovanje na temu otkaza ugovora o radu (engl.  Termination of employment, njem. Kündigung eines Arbeitsverhältnisses) kao radnik, kao društvo, član društva, direktor ili osnivač ili trebate advokata za radno pravo u Sarajevu za svoje preduzeće ili za svoju poslovnu ideju, onda ste na pravom mjestu kod nas i možete kontaktirati naše advokate za korporativno pravo direktno putem telefona (+387 62 342 463), WhatsAppa, Vibera ili e-maila (rasid@haracic.ba).