Rašid Haračić

“Vaš uspjeh je i moj uspjeh. Angažman i spremnost – kao protuusluga za Vaše povjerenje.”

har01

BIOGRAFIJA

Rašid Haračić nakon završetka Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u toku 2008. godine, obavlja pripravnički staž na Općinskom sudu u Beču (Bezirksgericht Leopoldstadt) i Kantonalnom sudu u St. Pölten (Landesgericht St. Pölten) u Republici Austriji. Nakon povratka u Bosnu i Hercegovinu, u periodu od 2010. do 2017. godine, radi u realnom sektoru u svojstvu in-house lawyer-a za različita privredna društva. Od marta 2017. do juna 2018. godine obavlja funkciju stručnog saradnika u lokalnoj advokatskoj kancelariji u Sarajevu, nakon čega osniva vlastitu advokatsku kancelariju. U svom radu koristi njemački i engleski jezik.

Emina Herdić-Haračić

BIOGRAFIJA

Vanjska saradnica Emina Herdić-Haračić je diplomirana pravnica sa položenim pravosudnim ispitom. Nakon završetka Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u periodu od 2009. do 2011. godine, obavlja pripravnički staž na Općinskom sudu u Sarajevu. U periodu od 2011. do 2017. godine radi u grupaciji Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. (sada Addiko bank d.d.) i Heta d.o.o. Sarajevo na mjestu diplomiranog pravnika u odjelu naplate potraživanja. Od 2017. godine je članica Uprave privrednog društva u porodničnom vlasništvu Hertex d.o.o. Modriča. U svom radu koristi njemački i engleski jezik.

Lamija Haračić

BIOGRAFIJA

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu gdje je trenutno na postdiplomskom studiju. Najveći uspjeh tokom studija ostvarila je na državno-pravnoj i međunarodno-pravnoj katedri. Od maja 2019. godine zaposlena je u svojstvu lica na stručnom osposobljavanju u advokatskoj kancelariji Rašida Haračića, sa angažmanom u oblasti građanskog, radnog i privrednog prava. Svoj profesionalni razvoj namjerava usmjeriti ka međunarodnom pravu i zaštiti ljudskih prava. Tečno govori engleski jezik

“Vaš uspjeh je i moj uspjeh. Angažman i spremnost – kao protuusluga za Vaše povjerenje.”
har01
+387 62 342 463