Amila Haračić

Advokatski stručni saradnik

Advokatska pripravnica Amila Haračić je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2019. godine. Za vrijeme studiranja u periodu od 2017. do 2018. godine dodatno obrazovanje iz oblasti građanskog prava i prava intelektualnog vlasništva ostvarila je na Karl-Franzens Univerzitetu u Grazu, Austrija.

Od juna 2021. godine zaposlena je u advokatskoj kancelariji Rašid Haračić. Trenutno je u procesu polaganja pravosudnog ispita, nakon čega će se upisati u advokatsku komoru kao advokatski stručni saradnik.

Obzirom da je čvrsto opredijeljena da samostalno ili u okviru advokatskog društva obavlja advokatsku djelatnost,  advokatska pripravnica Amila Haračić se planira upisati kao advokat pri Advokatskoj komori čim ispuni sve potrebne uvjete.

Pored profesionalnog rasta, Amila izražava svoju strast prema prirodi kroz aktivnosti kampovanja i brdskog biciklizma

Njena ljubav prema avanturama i otkrivanju novih horizonta izvan pravnog svijeta dodaje dimenziju njenom životu izvan radnog vremena. Ova strast prema prirodi čini je izuzetno raznolikom i dinamičnom osobom, spremnom na izazove kako na profesionalnom, tako i na ličnom planu.