Vaš uspjeh je i moj uspjeh.

Angažman i spremnost - kao protuusluga za Vaše povjerenje.

Ova advokatska kancelarija, između ostalih, pruža kontinuirane pravne usluge jednoj od najvećih banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine u parničnim i izvršnim postupcima – postupcima naplate potraživanja - od fizičkih i pravnih lica na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine.


Također, kontinuirani korisnici usluga ove advokatske kancelarije su regionalni tržišni lideri u oblasti proizvodnje građevinskih materijala poput kamenih agregata, fasadnih maltera i boja sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, te njihov osnivač iz Republike Austrije.


Zatim, pružamo pravne usluge nekolicini udruženja iz oblasti konsaltinga, kulture, sporta i obrazovanja, te pružamo pravne usluge za jedno od najperspektivnijih privrednih društava u Bosni i Hercegovini iz oblasti softverskih rješenja visokog kvaliteta sa osnivačkim kapitalom iz Kraljevine Holandije.


Član smo, zajedno sa advokatskim kancelarijama/društvima iz 12 zemalja Europske unije, Udruženja European Lawyers Network CARPE JUS e.V (carpejus.eu) sa sjedištem u Cirihu, Švicarska. Istovremeno smo član Uduženja za unapređenje njemačko – bosanskohercegovačkih privrednih odnosa (bosnien.ahk.de) sa sjedištem u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.


Ovlašteni smo za zastupanje u postupcima sticanja i održavanja prava na industrijski dizajn, žigove i geografske oznake kod Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (ipr.gov.ba/en).


Logo Carpe Jus
Logo Wirtschaftsverein BiH

Rašid Haračić

Rašid Haračić

Rašid Haračić nakon završetka Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u toku 2008. godine, obavlja pripravnički staž na Općinskom sudu u Beču (Bezirksgericht Leopoldstadt) i Kantonalnom sudu u St. Pölten (Landesgericht St. Pölten) u Republici Austriji. Nakon povratka u Bosnu i Hercegovinu, u periodu od 2010. do 2017. godine, radi u realnom sektoru u svojstvu in-house lawyer-a za različita privredna društva. Od marta 2017. do juna 2018. godine obavlja funkciju stručnog saradnika u lokalnoj advokatskoj kancelariji u Sarajevu, nakon čega osniva vlastitu advokatsku kancelariju. U svom radu koristi njemački i engleski jezik.

Emina Herdić-Haračić

Emina Herdić-Haračić

Vanjska saradnica Emina Herdić-Haračić je diplomirana pravnica sa položenim pravosudnim ispitom. Nakon završetka Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u periodu od 2009. do 2011. godine, obavlja pripravnički staž na Općinskom sudu u Sarajevu. U periodu od 2011. do 2017. godine radi u grupaciji Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. (sada Addiko bank d.d.) i Heta d.o.o. Sarajevo na mjestu diplomiranog pravnika u odjelu naplate potraživanja. Od 2017. godine je članica Uprave privrednog društva u porodničnom vlasništvu Hertex d.o.o. Modriča. U svom radu koristi njemački i engleski jezik.

NAŠA ADRESA:

Obala Kulina bana 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

OSNOVNE INFORMACIJE:

E: rasid@haracic.ba
T: +387 62 342 463
W: www.haracic.ba

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak - Petak: 09:00 - 17:00

PODRŽANI JEZICI:

Bosanski / Hrvatski / Srpski
Engleski
Njemački

Kako do nas?

Copyright Ⓒ Attorney Rašid Haračić | All Rights Reserved.