Naplata potraživanja

U modernom poslovanju veliki broj fizičkih i pravnih lica se svakodnevno susreće sa problemom naplate svojih dospjelih potraživanja u odnosu na svoje dužnike. Advokatski ured Rašid Haračić provodi postupak naplate potraživanja domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine.

U sklopu naplate potraživanja vršimo sljedeće usluge:

  • Provjera transakcijskih računa dužnika kod Centralne banke BiH
  • Istraživanje i utvrđivanje postojeće pokretne i nepokretne imovine dužnika
  • Vansudska naplata potraživanja
  • Pokretanje parničnih i izvršnih postupaka vezano za naplatu potraživanja, pred sudovima na teritoriju čitave BIH
  • Zastupanje stranaka u parničnim i izvršnim postupcima naplate potraživanja
  • Utvrđivanje i procjena predmeta i sredstava izvršenja

 

Prije pokretanja sudske naplate potraživanja, naš tim će pokušati mimo suda, mirnim putem naplatiti Vaše potraživanje, obraćajući se dužniku ispred advokatskog ureda sa vansudskim zahtjevom za naplatu potraživanja.

Kada je klijent prinuđen da svoje potraživanje naplaćuje u sudskim  postupcima, naš tim procjenjuje isplativost pokretanja sudskog posutpaka naplate potraživanja i izvršnih postupaka.

Ukoliko vansudski postupak prođe bezuspješno, pokrećemo parnični postupak u kojem sud utvrđuje postojanje potraživanja na strani povjerioca, a po pravomoćnosti i izvršnosti presude, podnosimo prijedlog za izvršenje, te na osnovu Rješenja o izvršenju vršimo prinudnu naplatu potraživanja.

Često se dešava da dužnici pokušavaju prikriti svoju imovinu, kako povjerioc ne bi mogao naplatiti svoje potraživanje. U takvim slučajevima vršimo istraživanje dužnikove imovine i njegovog stanja na računu, eventualno postojanje nekretnina u vlasništvu dužnika, vozila ili drugih pokretnih stvari, te postojanje potraživanja dužnika prema trećim licima, iz kojih bi se potraživanje moglo prinudno naplatiti.