ADVOKAT HARAČIĆ RAŠID

Hamdije Kreševljakovića 64/III
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 62 342 463

Mail: rasid@haracic.ba

+387 62 342 463