ADVOKAT HARAČIĆ RAŠID

Obala Kulina bana 6
71103 Sarajevo – Centar
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 62 342 463

Mail: rasid@haracic.ba

+387 62 342 463