Izvršenja na teritoriji BiH

U slučaju kada vam dužnik ne želi na miran način izmiriti svoje potraživanje, potrebno je da angažujete advokatsku kancelariju koja ima iskustva u oblasti naplate potraživanja.

Izvršni postupak se pokreće podnošenjem prijedloga za izvršenje kao strogo formalnog akta, koji ukoliko ne sadrži sve zakonom propisane obavezne elemente biva odbačen od strane suda.

Uslov za pokretanje postupka prinudnog izvršenja je postojanje adekvatne isprave koju zakon zahtjeva. Izvršne isprave su: izvršna odluka sudova i izvršno sudsko poravnanje, izvršna odluka donesena u upravnom postupku i poravnanje u upravnom postupku ako glasi na ispunjenje novčane obaveze, ukoliko zakonom nije drukčije određeno, izvršna notarska isprava, druge isprave koje su zakonom određene kao izvršne isprave.

Imajući u vidu kompleksnost izvršnog postupka, kao i težinu posledica koje može ostaviti na obe strane u postupku, savjetujemo vam da se obratite našoj advokatskoj kancelariji.

Našim klijentima stojimo na raspolaganju i pružamo pravnu pomoć i savjete, kako izvršnim povjeriocima, tako i izvršnim dužnicima, u svim fazama izvršnog postupka.

Ekspertiza našeg djelovanja ogleda se u sljedećem:

  • sastavljanje i podnošenje prijedloga za izvršenje na nekretninama,
  • sastavljanje i podnošenje prijedloga za izvršenje na udjelima unutar poslovnog subjekta,
  • sastavljanje i podnošenje prijedloga za izvršenje na pokretnim stvarima dužnika,
  • sastavljanje i podnošenje prijedloga za izvršenje na plaći ili penziji dužnika,
  • pružanje savjeta i pomoći prilikom podnošenja svih pravnih akata tokom postupka,
  • pružanje informacija o posljedicama (ne) postupanja po odlukama donesenim u toku izvršnog postupka,
  • omogućavamo izvršnim povjeriocima da na efikasan način namire svoje potraživanje, odnosno izvršnim dužnicima da odbiju zahtjeve izvršnog povjerioca, ukoliko za to postoje pravno valjani razlozi.