Boravak u svrhu rada bez radne dozvole i potvrda o prijavi rada u Bosni i Hercegovini– OBRAZAC 17

Zakon o strancima BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 88/2015, 34/2021 i 63/2023) u član 77. regulira boravak u svrhu rada bez radne dozvole i potvrda o prijavi rada.

Naime, stranci koji u BiH borave na osnovu viznog, bezviznog ili prethodno odobrenog privremenog boravka mogu raditi u BiH bez radne dozvole, do 90 dana u godini dana ako obavljaju poslove kao: a) ključna lica u pravnom licu koja imaju viši položaj u upravi, …; b) univerzitetski profesori koje visokoškolske ustanove u BiH pozovu za predavače,..; c) umjetnici i tehničko osoblje, odnosno autori i izvođači operskih, baletskih, dramskih i drugih pozorišnih priredbi ili koncertnih, likovnih i drugih kulturnih priredbi ili autori i izvođači u oblasti muzičke…..; d) stručnjaci u oblasti zaštite kulturne baštine, bibliotekarstva i arhivistike; e) stranci koje je uputio strani poslodavac..; f) stranci koji dolaze u BiH radi stručnogusavršavanja…..; g) stranci koji obavljaju poslove vezane za isporuku, montažu i servis mašina ili opreme;h) stranci koji učestvuju kao predavači na organizovanim stručnim skupovima i seminarima i dr.

Dodatno, stranci koji u BiH borave na osnovu viznog, bezviznog, prethodno odobrenog privremenog boravka ili privremenog boravka po osnovu rada bez radne dozvole mogu raditi u BiH bez radne dozvole ako obavljaju poslove kao: a) osnivači privrednog društva…..; b) stručnjaci, nastavnici i predavači…..; c) civilni, policijski i vojni službenici…..; d) članovinaučnih međunarodnih misija…; e) službenici vjerskih zajednica…; f) strani dopisnici akreditovani u BiH …; g) stranci koji, na osnovu ugovora sa Savjetom ministara, Ministarstvom odbrane BiH, Ministarstvom pravde BiH ili Ministarstvom, obavljaju poslove za potrebe odbrane, pravnog sistema ili bezbjednosti države ili se stručnousavršavaju u tim oblastima i dr. 

Ova kancelarija je za internacionalnog klijenta koji je bio angažiran na međunarodnom projektu u BiH podnosio Zahtjeve za izdavanje potvrde o prijavi rada za državljane Austrije (upravljač auto dizalicom), državljane Hrvatske (upravlja dizalicom) državljane Rumunije (monter dizalice) čime je na zakonom propisan način uspješno reguliran boravak stranih državljana kako je to propisano Zakon o strancima BiH. 

Ako Vam je potrebno savjetovanje advokata iz Sarajeva na temu Boravak u svrhu rada bez radne dozvole i potvrda o prijavi rada u Bosni i Hercegovini – OBRAZAC 17 –  kao fizičko lice, društvo, član društva, direktor ili osnivač ili trebate advokata za korporativno pravo za svoje preduzeće ili za svoju poslovnu ideju, onda ste na pravom mjestu kod nas i možete kontaktirati naše advokate za korporativno pravo direktno putem telefona (+387 62 342 463), WhatsAppa, Vibera ili e-maila (rasid@haracic.ba).