Stečajni postupak – Brisanje stečajnog dužnika iz sudskog registra

Ukoliko je stečajni dužnik pravno lice organ ovlašten za zastupanje je, u slučaju nastupanja platežne nesposobnosti, dužan, bez odlaganja, podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Prijedlog se mora podnijeti u roku od 30 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti.

Prijedlog za otvaranje stečajni postupak se ima podnijeti u zakonom propisanim rokovima uz napomenu da strani osnivači posebnu pažnju imaju obratiti na pravovremenu prijavi obzirom za platežna nesposobnost ima neposredan utjecaj na položaj zakonskog zastupnika i osnivača u Bosni i Hercegovini.

Zaključenje stečajnog postupka nakon prijave nedovoljnosti stečajne mase je najčešći način okončanja stečajnog postupka. Po pravosnažnosti rješenja o zaključenju stečajnog postupka stečajni sudija naređuje brisanje stečajnog dužnika iz registra, a po obustavi stečajnog postupka stečajni sudija naređuje brisanje zabilježbe upisa.

U predmetu u kojem je ova kancelarija uspješno zastupala osnivača stečajnog dužnika iz Savezne Republike Njemačke u stečajnom postupku 65 0 St 914421 21 St, a povodom Stečajni postupak – Brisanje stečajnog dužnika iz sudskog registra Općinski sud u Sarajevu, broj predmeta 65 0 St 914421 21 St je 01.09.2021. godine donio Rješenje kojim je otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom uz napomenu da se navedeni stečajni postupak zbog nedostatka stečajne mase odmah zaključuje.

 Dodatno smo uspješno zastupala osnivača stečajnog dužnika iz Kraljevine Bahrein u predmetu broj 65 0 St 870473 20 St.  Općinski sud u Sarajevu je 24.02.2022. godine donio Rješenje kojim je otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom uz napomenu da se navedeni stečajni postupak zbog nedostatka stečajne mase odmah zaključuje.

Ako Vam je potrebno savjetovanje na temu Stečajni postupak – Brisanje stečajnog dužnika iz sudskog registra kao društvo, član društva, direktor ili osnivač ili trebate advokata za korporativno pravo za svoje preduzeće ili za svoju poslovnu ideju, onda ste na pravom mjestu kod nas i možete kontaktirati naše advokate za korporativno pravo direktno putem telefona (+387 62 342 463), WhatsAppa, Vibera ili e-maila (rasid@haracic.ba).