Otkaz ugovora o radu zbog teže povrede na radu

U slučajevima u kojima Poslodavac utvrdi da je Radnik počinio težu povredu radne obaveze poslodavac u određenim situacijama ishitreno donosi Odluku o otkazu ugovora o radu, propuštajući ispoštovati zakonom propisani postupak otkaza ugovora o radu.

U predmetima u kojem je advokat za radno pravo u Sarajevu zastupao tužiteljicu u sudskom postupku radi poništenja Rješenja o otkazu ugovora o radu bez poštivanja otkaznog roka u predmetu koji se vodio na Općinskom sudu u Sarajevu, broj predmeta 65 0 Rs 870280 20 Rs sklopljena je sudska nagodba 21.09.2021. godine na temelju koje je tuženi bio obavezan isplatiti tužiteljici 12 brutto plaća, te na osnovu koje je tuženi obavezan da tužiteljici naknaditi troškove parničnog postupka.

U gore navednom predmetu tuženi je donio nezakonito Rješenja o otkazu ugovora o radu bez poštivanja otkaznog roka.

Naime, rok za otkaz ugovora o radu bez poštivanja otkaznog roka shodno članu 100. Zakona o radu iznosi 60 dana od dana saznanja za činjenicu zbog koje se daje otkaz, ali najduže u roku od jedne godine od dana učinjene povrede.

Kako je tuženi za “težu povredu radne obaveze” saznao 17.07.2020. godine, a kako je temeljem Rješenja o otkazu ugovora o radu bez poštivanja otkaznog roka od 24.09.2020. godine prestao radni odnos Tužiteljice, to je razvidno da je subjektivni – prekluzivni rok – za otkaz protekao čime je gore navedeno Rješenje nezakonito. Jedan od uslova sa otkazivanje ugovora o radu bez poštivanja roka je poštovanje prekluzivnog roka iz člana 100. Zakona o radu.

Dakle, za postupak otkaza ugovora o radu bez poštivanja otkaznog roka jako je bitno provesti kompletan postupak kako je to propisano zakonom i internim aktima poslodavca kako bi poslodavac bio siguran da rješenje o otkazu ugovora o radu nije nezakonito.

Ako Vam je potrebno savjetovanje na temu Otkaza ugovora o radu zbog teže povrede na radu (njem. Entlassung des Arbeitnehmers aufgrund einer Arbeitspflichtverletzung) kao radnik, kao društvo, član društva, direktor ili osnivač ili trebate advokata za radno pravo u Sarajevu za svoje preduzeće ili za svoju poslovnu ideju, onda ste na pravom mjestu kod nas i možete kontaktirati naše advokate za korporativno pravo direktno putem telefona (+387 62 342 463), WhatsAppa, Vibera ili e-maila (rasid@haracic.ba).