Odgovornost radnika za štetu prouzrokovanu poslodavcu – naknada štete

Odredbom člana 89. Zakona o radu FBiH propisano je da radnik koji na radu ili u vezi sa radom namjerno ili zbog krajnje nepažnje prouzrokuje štetu poslodavu dužan je istu naknaditi, dok je odredbom člana 154. Zakona o obligacionim odnosima propisano da ko drugom prouzrokuje štetu dužan je istu i naknaditi osim ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje, te na ovim odredbama tužitelj zasniva pravni osnov tužbenog zahtjeva.

Članom 210. Zakona o obligacionim odnosima propisano je da kad neki do imovine jednog lica na bilo koji nacin prede u imovinu drugog lica, a taj prijelaz nema osnov u nekom pravnom poslu ili u Zakonu, sticalac je duzan da ga vrati ili da naknadi vrijednost postignute koristi.

U predmetu u kojem je ova kancelarija uspješno zastupala tužitelja u parničnom postupku broj 65 0 P 781113 19 P, a povodom Odgovornosti radnika za štetu prouzrokovanu poslodavcu – naknada štete – (njem. Haftung des Arbeitnehmers für SchädenSchadensersatz, eng. employee liability for damage caused to an employerclaim for damages) Općinski sud u Sarajevu, broj predmeta 65 0 P 781113 19 P je 18.10.2021. godine donio Presudu kojom se tuženi (bivši uposlenik kod Tužitelja) obavezuje da Tužiocu isplati iznos od 78.638,33 KM sa zakonskom zateznom kamatom, te da mu nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 5.064,93 KM.

Dakle, kada je u odgovornost radnika za štetu prouzrokovanu poslodavcu ista proizilazi iz nespornih činjenica da je tuženi bio uposlenik tužitelia te da je bio jedina ovlaštena osoba za polaganje pazara u spornom periodu koji je obuhvacen tužbom.

Šteta koja je nanesena poslodavcu se iskazuje u umanjenom polaganju pazara, u odnosu na onaj iznos koji je trebao biti položen, isključiva odgovornost je na tuženom koji je bio kao uposlenik tužitelja odgovoran da polaže cijelokupan pazar iz poslovne jedinice tužitelia u kojoi je tuženi bio zaposlen.

Ako Vam je potrebno savjetovanje na temu Odgovornost radnika za štetu prouzrokovanu poslodavcu – naknada štete – (njem. Haftung des Arbeitnehmers für SchädenSchadensersatz, eng. employee liability for damage caused to an employerclaim for damages) kao društvo, član društva, direktor ili osnivač ili trebate advokata za korporativno pravo za svoje preduzeće ili za svoju poslovnu ideju, onda ste na pravom mjestu kod nas i možete kontaktirati naše advokate za korporativno pravo direktno putem telefona (+387 62 342 463), WhatsAppa, Vibera ili e-maila (rasid@haracic.ba).