Naplata potraživanja u Bosni i Hercegovini

Postupak naplate potraživanja između ostalog obuhvata kontakt sa dužnikom, slanje opomene za pred tužbu, vođenje parničnog postupka, te pokretanje izvršnog postupka u cilju namirenja povjerioca. U određenim situacijama je povjerilac prinuđen prijaviti potraživanje u okviru stečajnog postupka koji se provodi nad imovinom dužnika dužnika odnosno u određenim situacijama povjerilac će biti prinuđen podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom kako bi najefikasnio zaštitio svoja prava.

Ukoliko povjerilac nema upisano založno pravo na pokretnim ili nepokretnim stvarima dužnika, ukoliko ne raspolaže mjenicom, to će povjerilac u najvećem broju slučajeva pokrenuti parnični postupak s ciljem sticanja izvršnog naslova.

U predmetu u kojem je ova kancelarija zastupala tužitelja u sudskom postupku naplate potraživanja u Bosni i Hercegovini (engl; Debt collection in Bosnia, njem; Inkasso in Bosnien und Herzegowina) u presudi Općinskog suda u Sarajevu, broj predmeta 65 0 P 853815 20 P od 26.05.2022. godine usvojen je tužbeni zahtjev kojim se obavezuje se tuženi da tužitelju izmiri dospjelo novčano potraživanje u iznosu od 254.385,13 KM (130.065,05 EUR).

Dodatno smo u postupku koji je se vodio radi naplate potraživanja u Bosni i Hercegovini (engl; Debt collection in Bosnia, njem; Inkasso in Bosnien und Herzegowina) uspješno štitili prava povjerioca jer je u presudi Općinskog suda u Sarajevu, broj predmeta 65 0 Ps 765041 19 Ps od 21.02.2020. godine usvojen tužbeni zahtjev kojim se obavezuje se tuženi da tužitelju izmiri dospjelo novčano potraživanje u iznosu od 1.227.935,23 KM (627.833,31 EUR). Navedena presuda je potvrđena od strane Kantonalnog suda u Sarajevu presudom broj predmeta 65 0 Ps 765041 20 Pž od 17.05.2023. godine čime je povjerilac stekao izvršni naslov da svoje potraživanje namiri u okviru izvršenog postupka.

Također, Okružni privredni sud u Banjaluci nakon provedenog postupka 30.03.2023. godine donosi presudu u predmetu broj 57 0 Ps 139210 22 Ps kojom je je obavezao tuženog da izmiri novčano potraživanje iznosu od 97.450,44 KM (49.825,61 EUR) te da namiri dospjele zakonske zatezne kamate u iznosu od 8.707,14 KM, te da tužiocu naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 6.083,12 KM. Kako tuženi nije izjavi žalbu, to je navedena presuda postala pravosnažna i izvršna, te je povjerilac pokrenuo izvršni postupak protiv dužnika radi namirenja svog potraživanja.

Ako Vam je potrebno savjetovanje na temu postupku naplate potraživanja u Bosni i Hercegovini (engl; Debt collection in Bosnia, njem; Inkasso in Bosnien und Herzegowina) kao društvo, član društva, direktor ili osnivač ili trebate advokata za poslovno pravo u Sarajevu za svoje preduzeće ili za svoju poslovnu ideju, onda ste na pravom mjestu kod nas i možete kontaktirati naše advokate za korporativno pravo direktno putem telefona (+387 62 342 463), WhatsAppa, Vibera ili e-maila (rasid@haracic.ba).