Naplata potraživanja u Bosni i Hercegovini – izvršenje na članskom udjelu u pravnom licu

Sredstva izvršenja su izvršne radnje ili sistem takvih radnji kojim se prema zakonu potraživanje prinudno ostvaruje. Sredstva izvršenja su skup izvršnih radnji koje se preduzimaju u postupku izvršenja radi provođenja određenog izvršenja, odnosno ostvarenja prinudnog potraživanja tražitelja izvršenja. Predmet izvršenja je objekat radnje izvršenja, odnosno njihovih skupova. To mogu biti sve stvari i prava na kojima se shodno pravilima izvršnog postupka provodi izvršenje radi ostvarivanja potraživanja. Predmet izvršenikove obaveze mora biti jasno određen, odnosno odrediv i ne smije biti u suprotnosti sa prinudnim propisima.

Nije rijetka situacija u kojoj tražilac izvršenja poseže za izvršenjem na dionici i ostalim registriranim vrijednosnim papirima, te na članskom udjelu u pravnom licu

Na dionici se izvršenje provodi pljenidbom dionice, njezinom procjenom i prodajom, te namirenjem tražioca izvršenja. Izuzetno, dionica se, na prijedlog tražioca izvršenja, a uz saglasnost izvršenika, može prenijeti na tražioca izvršenja u nominalnoj vrijednosti umjesto isplate.

U predmetu u kojem je ova kancelarija zastupala tražioca izvršenja u sudskom postupku Naplata potraživanja u Bosni i Hercegovini (engl; Debt collection in Bosnia, njem; Inkasso in Bosnien und Herzegowina) – izvršenje na članskom udjelu u pravnom licu Osnovni sud u Sokocu u predmetu broj 89 1 I 050377 21 I donio Rješenje o izvršenju kojim je odredio izvršenje na članskom udjelu u pravnom licu. Donošenjem Rješenja o izvršenju izvršena je zabilježba izvršenja u registru privrednih društava nadležnog suda čime je dužnik spriječen da dalje raspolaže na članskom udjelu u pravnom licu, te je u daljoj fazi određeno vještačenje kako bi se utvrdila vrijednosti članskog udjela u pravnom licu. Nakon što se utvrdi vrijednosti nad članskom udjelu u pravnom licu sud će organizirati javnu prodaju nad  članskim udjelom u pravnom licu kako bi se tražilac izvršenja namirio iz iznosa dobijenog prodajom.

Dodatno zastupamo tražioca izvršenja pred Općinskim sudom u Bihaću broj predmeta 17 0 Ip 126250 23 Ip povodom duga u iznosu od 3.847.161,76 KM (1.967.022,57 EUR) kojom prilokom smo na osnovu pravomoćne i izvršne presude Višeg privrednog suda u Banja Luci broj 60 0 Ps 030404 22 Pž od 14.12.2022. godine predložili nadležnom sudu da dozvoli i odredi izvršenje protiv izvršenika i to na članskim udjelima koje Izvršenik posjeduje u pravnom licu, te da se izvršenje sprovede zapljenom, procjenom i prodajom udjela Izvršenika, te namirenjem Tražioca izvršenja iz iznosa dobivenog prodajom.

Ako Vam je potrebno savjetovanje na temu Naplata potraživanja u Bosni i Hercegovini (engl; Debt collection in Bosnia, njem; Inkasso in Bosnien und Herzegowina) – izvršenje na članskom udjelu u pravnom licu kao društvo, član društva, direktor ili osnivač ili trebate advokata za poslovno pravo u Sarajevu za svoje preduzeće ili za svoju poslovnu ideju, onda ste na pravom mjestu kod nas i možete kontaktirati naše advokate za korporativno pravo direktno putem telefona (+387 62 342 463), WhatsAppa, Vibera ili e-maila (rasid@haracic.ba).