Karteli iz perspektive privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini – Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine

Jean Monnet Center Of Excellence South And Eastern European Competition Law (dalje u tekstu Center) između ostalog stremi da uspostavi centar izvrsnosti za EU pravo o konkurenciji i državnoj pomoći u jugoistočnoj Europi i na taj način stvori veze koje nedostaju između akademskih institucija iz istočne Europe i šire. Ovaj Centar bio bi regionalni centar i fokalna točka za akademsko istraživanje, nastavu, raspravu i razmišljanje u području prava EU o konkurenciji i državnoj pomoći.

Okupit će istaknute akademske stručnjake i eksperte za pravo o konkurenciji iz ukupno osam (8) zemalja, uključujući dvije zemlje članice EU (Hrvatska i Italija), tri zemlje kandidatkinje za članstvo u EU (Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija), te tri zemlje partnerke EU (Bosna i Hercegovina, Moldavija i Tadžikistan).

Krajnji i dugoročni cilj Centra izvrsnosti Jean Monnet je uspostava istraživačkog i nastavnog centra (Instituta) za EU pravo o konkurenciji u jugoistočnoj Europi (SEE), sa snažnim regionalnim podcentrima u Osijeku, Sarajevu, Tirani i Skoplju.

U tom kontekstu, dana 28. Novembar 2023 u suradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, te prof. dr. Kanitom Imamović-Čizmić, redovnom profesoricom Univerziteta u Sarajevu – Pravni fakultet, Bosna i Hercegovina organizirana je cjelodnevna radionica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na temu Izazovi prava konkurencije u državama južne i jugoistočne Europe (https://jmcoe-competition.com.hr/2023/11/30/see-jean-monnet-center-of-excellence-in-competition-law-sarajevo-meeting/).

Stručna suradnica ove kancelarije, MA iur. Ana Raguž je uz podršku advokatske pripravnice, dipl. iur. Amila Haračić na poziv uvažene profesorice Prof. dr. Kanita Imamović-Čizmić, redovne profesorice Univerziteta u Sarajevu –  Pravni fakultet obradila temu Karteli iz perspektive privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini, te na spomenutoj radionici uzela aktivno učešće zajedno sa renomiranim profesorima Pravnog fakulteta u Osijeku, Pravnog fakulteta u Beogradu, članovima Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije, predsjednicom Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja R Hrvatske i drugim eminentnim učesnicima iz okruženja.

Ako Vam je potrebno savjetovanje na temu Karteli iz perspektive privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini – Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine  ili trebate advokata za privredno pravo u Sarajevu za svoje privredno društvo ili za svoju poslovnu ideju, onda ste na pravom mjestu kod nas i možete kontaktirati naše advokate za korporativno pravo  direktno putem telefona (+387 62 342 463), WhatsAppa, Vibera ili e-maila (rasid@haracic.ba).