Istupanje člana iz društva sa ograničenom odgovornošću odnosno privremena mjera

Zakon o privrednim društvima u članu 332. propisuje istupanje iz društva, pa se ugovorom ili statutom utvrđuju se uvjeti, postupak i posljedice istupanja iz društva. Dodatno, član društva ima pravo tužbom kod suda tražiti istupanje iz društva, ako su mu ostali članovi ili organi društva prouzrokovali štetu ili je spriječen ispunjavati svoje obaveze, ili mu društvo nameće nesrazmjerne obaveze.

Zakon o parničnom postupku, član 269. ZPP-a propisuje da se mjera osiguranja može odrediti ako predlagač osiguranja učini vjerovatnim postojanje potraživanja ili prava, i ako postoji opasnost da bi bez takve mjere protivnik osiguranja mogao spriječiti ili znatno otežati ostvarenje potraživanja, posebno time što će svoju imovinu otuđiti, prikriti, opteretiti ili na drugi način njom raspolagati odnosno promijeniti postojeće stanje stvari ili na neki drugi način štetno uticati na prava predlagača osiguranja.

U predmetu u kojem je ova kancelarija zastupa tužitelja u sudskom postupku Istupanje člana iz društva sa ograničenom odgovornošću shodno članu 332. stav 2. Zakona o privrednim društvima FBiH (visina spora 5.000.000,00 KM ili 2.5564.594,05 EUR)), u Rješenju Općinskog suda u Zenici, broj predmeta 43 0 P 230804 23 Mo od 20.06.2023. godine određena je privremena mjera osiguranja, te se protivniku osiguranja zabranjuje da poduzima bilo kakve aktivnosti prebacivanja inventara, te mu se zabranjuje da otuđi, sakrije, optereti ili raspolaže nepokretnom imovinom i dr.

U daljem toku postupka, Rješenjem o određivanju privremene mjere osiguranja 43 0 P 230804 23 Mo od 20.06.2023. godine zamijenjeno je Rješenjem o određivanju mjere osiguranja, a na podnesenu žalbu protivnika osiguranja, Kantonalni sud u Zenici je 01.08.2023. godine potvrdio Rješenje prvostepenog suda u predmetu broj 43 0 P 230804  23 Mož čime su prava tužitelja/predlagača osiguranja u cijelosti zaštićena u ovoj fazi postupka.

Obzirom da je Zakon o privrednim društvima u članu 332. Stav 2. propisano da član koji je istupio i član koji je isključen ima pravo na nadoknadu tržišne vrijednosti udjela na dan prestanka članstva, to je neophodno prava tužioca zaštiti sa privremenom mjerom i mjerom osiguranja (engl.  preliminary injunction, njem.  Einstweilige Verfügung) kako bi tuženog spriječili da raspolaže imovinom društva s ciljem smanjenja tržišne vrijednost društva odnosno udjela.

Ako Vam je potrebno savjetovanje na temu postupku Istupanje člana iz društva sa ograničenom odgovornošću (nje;  Ausscheiden aus der GmbH, eng; Leaving limited company partnership) odnosno privremena mjera tj. mjera osiguranja (engl.  preliminary injunction, njem.  Einstweilige Verfügung) kao društvo, član društva, direktor ili osnivač ili trebate advokata za poslovno pravo u Sarajevu za svoje preduzeće ili za svoju poslovnu ideju, onda ste na pravom mjestu kod nas i možete kontaktirati naše advokate za korporativno pravo direktno putem telefona (+387 62 342 463), WhatsAppa, Vibera ili e-maila (rasid@haracic.ba).