Isplata potraživanja iz radnog odnosa u Bosni i Hercegovini

Što napraviti ako poslodavac ne isplati plaću do dogovorenog datuma u mjesecu koji je naveden u ugovoru o radu.Neisplaćenu plaću možete ostvariti sudskim putem. Ako Vam poslodavac nije uručio obračun plaće, tada trebate podnijeti tužbu kojom tražite isplatu plaće. Ako Vam je poslodavac dao obračun neisplaćene plaće, to kao što je rečeno predstavlja vjerodostojnu ispravu pa u tome slučaju trebate sudu podnijeti prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, čime se postupak može ubrzati.

Predmet ovakvih sporova je najčešće zahtjev tužiteljana isplatu neisplaćenih plaća, naknade za topli obrok i prijevoz, te uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u periodu zaposlenja kod tuženog.

Odlučujući o postavljenom tužbenom zahtjevu sud cijeni odredbe člana 75. stav 1. Zakona o radu F BiH (“Službene novine F BiH”, br. 26/16 i 89/18) kojom je propisano da se plaća radnika utvrđuje kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu. U stavu 2. navedenog člana propisano je da se plaća za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu sastoji od osnovne plaće, dijela plaće za radni učinak i uvećane plaće iz člana 76. ovog zakona u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu, a stavom 3. da se kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu utvrđuju elementi za određivanje osnovne plaće i dijela plaće po osnovu radnog učinka radnika.

U ovakvim sporovima, na dosuđene iznose obračunate plaće tuženi je dužan u korist tužitelja uplatiti doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje u skladu sa obračunom vještaka i na osnovu odredbi lana 101. stav 2 Zakona o penzijskom i invalidskom odnosno odredbe člana 94. Zakona o penzijsko i invalidskom osiguranju i člana 5. i 11. Zakona o doprinosima, a sve imajući u vidu prirodu i karakter doprinosa, kao akcesornih prava koja uz pravo na plaću pripadaju radniku. 

U predmetu u kojem je ova kancelarija uspješno zastupala tužitelje u parničnom postupku 65 0 Rs 937199 22 Rs, a povodom Isplate potrživania iz radnog odnosa – plaće i druge naknade Općinski sud u Sarajevu,broj predmeta 65 0 Rs 937199 22 Rs je 08.11.2023. godine donio je Presudu kojom jeobavezao tuženog da tužiteljima isplati ukupno 90.000,00 KM, te ga je obavezao da tužiteljima nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 5.136,05 KM

Također, u predmetu u kojem je ova kancelarija uspješno zastupala tužitelje u parničnom postupku 65 0 Rs 950393 23 Rs 2, a povodom Isplate potrživania iz radnog odnosa – plaće i druge naknade Općinski sud u Sarajevu,broj predmeta 65 0 Rs 950393 23 Rs 2 je 06.11.2023. godine donio je Presudu kojom jeobavezao tuženog da tužiteljima isplati ukupno 85.417,33 KM, te ga je obavezao da tužiteljima nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 4.812,07 KM.

Ako Vam je potrebno savjetovanje na temu Upotreban dozvola za objekte u Bosni i Hercegovini kao fizičko lice, društvo, član društva, direktor ili osnivač ili trebate advokata za korporativno pravo za svoje preduzeće ili za svoju poslovnu ideju, onda ste na pravom mjestu kod nas i možete kontaktirati naše advokate za korporativno pravo direktno putem telefona (+387 62 342 463), WhatsAppa, Vibera ili e-maila (rasid@haracic.ba).