Dobrovoljna registracija po osnovu poreza na dodanu vrijednost i registracija po osnovu vanjskotrgovinskog poslovanja – u Bosni i Hercegovini

Na osnovu člana. 7. i 21. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje, člana 1. i 2. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja, člana 193. stav (1) Zakona o upravnom postupku, člana 57. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, te člana 10. Pravilnika o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, Uprava za indirektno oporezivanje, Sektor za poreze, Odsjek za podršku rješavajući po zahtjevu za dobrovoljnu registraciju po osnovu poreza na dodanu vrijednost i registraciju po osnovu vanjskotrgovinskog poslovanja, donosirješenje04/1-17-1-UPJR/1-3732-2/20od 14.08.2020. godine na temelju kojeg se odobrava našem klijentu dobrovoljna registracija po osnovu poreza na dodanu vrijednost i registracija po osnovu vanjskotrgovinskog poslovanja.

Ova kancelarija je za klijenta podnijela zahtjev Odsjeku za poreze u nadležnom regionalnom centru UIO zahtjev za dobrovoljnu registraciju po osnovu poreza na dodanu vrijednost i registraciju po osnovu vanjskotrgovinskog poslovanja, u kojem je iskazan ostvareni promet za prethodnu/tekuću kalendarsku godinu u iznosu od 0,00 KM i procijenjen promet za tekuću kalendarsku godinu uiznosu od 49.000,00 KM.

Članom 5 stav (2) Pravilnika o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza propisano je da lice, koje nije obavezno da seregistruje za PDV može podnijeti zahtjev za dobrovoljnu registraciju prema odredbama člana 4. Zakona o PDV-u. Stavom (4) istoga člana propisano je da Uprava za indirektno oporezivanje licima iz ovog člana dodjeljuje identifikacioni broj i donosi rješenje o registraciji za PDV i upis u Registar, kojim se utvrđuju prava i obaveze po osnovu registracije za PDV

Odredbom člana 29. stav (3) naprijed navedenog Pravilnika propisano je za lice koje do momenta podnošenja zahtjeva nije ostvarilo oporezivi promet u iznosu većem od zakonom propisanog praga, prava i obaveze po osnovu registracije za PDV se utvrđuju od dana donošenja rješenja o registraciji i upisu uRegistar, osim uslučajevima izčlana 61. stav (6) Zakona oPDV-u, ukojima vrijeme registracije počinje teći od početka prvog zakupa. Imajući u vidu da je podnosilac zahtjeva ispunio uslove za dobrovoljnu registraciju po osnovu poreza na dodanu vrijednost izčlana 4. Zakona oporezu na dodanu vrijednost i člana 5. stav (2) Pravilnika, kao i uslove za obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja, te da je dostavio dokumentaciju propisanu odredbama el. 12. i 13. Pravilnika, riješeno jeu korist našeg klijenta. 

Ako Vam je potrebno savjetovanje advokata iz Sarajeva na temu Dobrovoljna registracija po osnovu poreza na dodanu vrijednost i registracija po osnovu vanjskotrgovinskog poslovanja – u Bosni i Hercegovini kao fizičko lice, društvo, član društva, direktor ili osnivač ili trebate advokata za korporativno pravo za svoje preduzeće ili za svoju poslovnu ideju, onda ste na pravom mjestu kod nas i možete kontaktirati naše advokate za korporativno pravo direktno putem telefona (+387 62 342 463), WhatsAppa, Vibera ili e-maila (rasid@haracic.ba).