PRAVNE USLUGE

Najveći dio našeg rada uključuje pravno zastupanje pred sudovima i institucijama u Bosni i Hercegovini, pravno savjetovanje i pravnu pomoć za područja poslovnog prava, naplate potraživanja, radnog i ugovornog prava, akvizicija i spajanja društava, zemljišnoknjižnog prava kao i u ostalim područjima prava vezanim uz poslovanje privrednih društava.

Klijente savjetujemo i zastupamo u postupku osnivanja privrednih društava, udruženja, fondacija na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine. U okviru osnivanja privrednih društava, pripremamo svu potrebnu dokumentaciju, koordiniramo sa nadležnom institucijom, notarskim uredom i nadležnim registrom za privredna društva. Zastupamo klijente u postupcima pribavljanja dozvola i mišljenja regulatora potrebnih za osnivanje, ukoliko su potrebna, te pružamo podršku pri registraciji privrednih društava u nadležnoj Poreznoj ispostavi, Upravi za indirektno oporezivanje, itd. Asistiramo privrednim društvima pri otvaranju transakcijskih računa u komercijalnim bankama u Bosni i Hercegovini.

Pripremamo i provodimo sve vrsta statusnih promjena u privrednim društvima. Nudimo pravno savjetovanje u vezi sa spajanjem, pripajanjem, preoblikovanjem, preuzimanjem i dr. Provodimo pravno dubinsko snimanja privrednih društava (due diligence). Svakodnevno savjetujemo poslovne subjekte o svim pravnim pitanjima vezanim uz njihovo poslovanje. Sastavljamo sve vrste ugovora potrebnih za poslovanje naših klijenata, te ih zastupamo u pregovorima s poslovnim partnerima.

Ukazano povjerenje klijenata opravdavamo predanim i profesionalnim odnosom prema strankama u procesu naplate potraživanja.

Savjetujemo i zastupamo fizičke i pravne osobe u postupcima naplate potraživanja u vansudskim i sudskim procesima (vanparničnom, parničnom, izvršnom, likvidacionom i stečajnom postupku).

Savjetujemo poslodavce i/ili radnike o njihovim pravima i obavezama iz radnog odnosa.

Pripremamo ugovore o radu, menadžerske ugovore, pravilnike o radu sa sistematizacijom radnih mjesta, nacrte otkaza ugovora o radu, programe o zbrinjavanju viška radnika, vodimo pregovore s radnicima u ime poslodavaca, te pripremamo odluke i druge interne akte.

Radnike zastupamo u radnim sporovima radi osporavanja zakonitosti otkaza i vraćanja na rad, mobinga, isplate iznosa vezanih uz radnopravni odnos, kao i u svim drugim radnim sporovima.

Savjetujemo i zastupamo klijente, po potrebi u svojstvu likvidatora, u svim fazama likvidacionog postupka pružajući klijentu sveobuhvatnu pravnu uslugu s ciljem što bržeg završetka postupka na zadovoljstvo klijenta.

Savjetujemo i zastupamo klijente u stečajnim postupcima pred sudovima u Bosni i Hercegovini. Klijente najčešće zastupamo u postupcima naplate priznatih potraživanja. Po potrebi zastupamo klijente u sudskim postupcima zbog osporavanja potraživanja klijenta. Zastupamo klijente u javnim nadmetanjima u postupku prodaje imovine stečajnog dužnika.

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO I STVARNO PRAVO

Savjetujemo i zastupamo klijente prilikom kupovine, prodaje ili opterećenja nekretnina, vršimo dubinsko snimanje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja nekretnine.

Zastupamo klijente u svim vrstama postupaka u pogledu sticanja i opterećenja nekretnina (kupoprodaja, etažiranje, najam, zakup, hipoteka), te provođenje upisa odgovarajućih prava u zemljišne knjige i druge javne registre.

Pružanje pravnih savjeta i drugih usluga vezano za pitanje usklađenosti transakcija s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.

Savjetujemo i zastupamo klijente u postupcima pred Konkurencijskim vijećem Bosne i Hercegovine. Pripremamo i vršimo prijavu koncentracije, te pružamo sveobuhvatnu podršku klijentu u postupcima pred nadležnim institucijama.

Ovlašteni smo za zastupanje u postupcima sticanja i održavanja prava na industrijski dizajn, žigove i geografske oznake kod Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (ipr.gov.ba/en).

“Vaš uspjeh je i moj uspjeh. Angažman i spremnost – kao protuusluga za Vaše povjerenje.”
har01
+387 62 342 463