Poništenje sudske nagodbe – mjera osiguranja

Mjera osiguranja može se odrediti ako predlagač osiguranja, a na prijedlog protivnika osiguranja, učini vjerovatnim postojanje potraživanja ili prava, i  ako postoji opasnost da bi bez takve mjere protivnik osiguranja mogao spriječiti ili znatno otežati ostvarenje potraživanja, posebno time što će svoju imovinu otuđiti, prikriti, opteretiti ili na drugi način njom raspolagati odnosno promijeniti postojeće stanje stvari ili na neki drugi način štetno uticati na prava predlagača osiguranja.

U predmetu u kojem je osnivač ove kancelarija uspješno zastupao prvotuženog u sudskom postupku 65 0 P 685867 18 Mo, vrijednost spora 3.760.350,00 KM, a povodom Poništenje sudske nagodbe – mjera osiguranja (njem. Anfechtung eines gerichtlichen Vergleichs –  einstweilige Verfügung, eng. Challenge Settlementpreliminary injunction) Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu, broj predmeta 65 0 P 685867 18 Mo od 23.05.218. godine, vrijednost spora 3.760.350,00 KM, odbijen je tužitelj/predlagatelj mjere osiguranja da se protivniku osiguranja zabrani raspolaganje udjelima, a koja zabrana se odnosi na zabranu poduzimanja aktivnosti i zabilježbe zabrane u Registru privrednih društava Općinskog suda u Sarajevu. Spomenuto Rješenje je potvrđeno Odlukom Kantonalnog suda u Sarajevu od 17.07.2018. godine, broj predmeta 65 0 P 685867 18 Mož, vrijednost spora 3.760.350,00 KM, čime je tužitelj/predlagatelj mjere uspješno spriječen da onemogući našeg klijenta da koristi pravo vlasništva nad svojom imovinom.

Tužitelj/predlagatelj mjere nije uspio dokazati da su ispunjene zakonom propisane pretpostavke za određivanje mjere osiguranja. Naime, Tužitelj/predlagatelj mjere nije dokazao niti jedan od zakonom propisanih kumulativnih uvjeta. Svoje pravo nisu učinili vjerojatnim, a Tužitelji/predlagatelji mjere nisu uspjeli dokazati postojanje opasnosti da bi bez takve mjere protivnik osiguranja mogao spriječiti ili otežati ostvarivanje potraživanja ili na neki drugi način štetno uticati na prava predlagatelja.

Ako Vam je potrebno savjetovanje na temu Poništenje sudske nagodbe – mjera osiguranja (njem. Anfechtung eines gerichtlichen Vergleichs einstweilige Verfügung, eng. Challenge Settlementpreliminary injunction) kao društvo, član društva, direktor ili osnivač ili trebate advokata za korporativno pravo za svoje preduzeće ili za svoju poslovnu ideju, onda ste na pravom mjestu kod nas i možete kontaktirati naše advokate za korporativno pravo direktno putem telefona (+387 62 342 463), WhatsAppa, Vibera ili e-maila (rasid@haracic.ba).