KAKO RADIMO

Posvećeni smo postizanju poslovnih ciljeva na zadovoljstvo naših klijenata. Težimo jednostavnoj i praktičnoj komunikaciji sa klijentima, a na temelju našeg dosadašnjeg iskustva i angažiranosti pokušavamo pronaći najefikasnije i najbolje rješenje za naše klijente.

1. Uspostavljanje kontakta

Možete nas kontaktirati putem telefona ili putem e-maila. U telefonskom razgovoru ili putem e-maila nam možete ukratko izložiti problem ili tematiku u vezi koje Vam je potrebno savjetovanje ili pravna pomoć.

2. Inicijalne informacije o predmetu

Ukoliko Vam naša kancelarija može pomoći, kontaktirat ćemo Vas u roku od 24 sata radi zakazivanja sastanka ili detaljnijeg dogovora oko daljeg postupanja.

3. Referentna lista i advokatska naknada

Ponudu u vezi visine advokatske naknade i nagrade ćemo Vam dostaviti u roku od 24 sata nakon dobijanja inicijalnih informacija o predmetu. Po potrebi, na zahtjev klijenta, uz ponudu šaljemo referentnu listu klijenta sa kojim sarađujemo ili sa kojima samo sarađivali u predmetima poput Vašeg.

4. Punomoć

Ukoliko prihvatite našu ponudu, pripremit ćemo punomoć za konkretni pravni posao, te Vam istu šaljemo na potpis i ovjeru.

5. Angažovanje

Kad zaprimamo punomoć, počinjemo raditi na predmetu, što ujedno znaći da ćemo Vas ažurno informisati o svim fazama i poduzetim koracima.

6. Najbolji rezultat za Vas

Informisat ćemo Vas o svim bitnim promjenama u toku postupka, kako bismo zajedenički došli do rezultata koji Vam najviše odgovora.

1. Uspostavljanje kontakta

Možete nas kontaktirati putem telefona ili putem e-maila. U telefonskom razgovoru ili putem e-maila nam možete ukratko izložiti problem ili tematiku u vezi koje Vam je potrebno savjetovanje ili pravna pomoć.

2. Inicijalne informacije o predmetu

Ukoliko Vam naša kancelarija može pomoći, kontaktirat ćemo Vas u roku od 24 sata radi zakazivanja sastanka ili detaljnijeg dogovora oko daljeg postupanja.

3. Referentna lista i advokatska naknada

Ponudu u vezi visine advokatske naknade i nagrade ćemo Vam dostaviti u roku od 24 sata nakon dobijanja inicijalnih informacija o predmetu. Po potrebi, na zahtjev klijenta, uz ponudu šaljemo referentnu listu klijenta sa kojim sarađujemo ili sa kojima samo sarađivali u predmetima poput Vašeg.

4. Punomoć

Ukoliko prihvatite našu ponudu, pripremit ćemo punomoć za konkretni pravni posao, te Vam istu šaljemo na potpis i ovjeru.

5. Angažovanje

Kad zaprimamo punomoć, počinjemo raditi na predmetu, što ujedno znaći da ćemo Vas ažurno informisati o svim fazama i poduzetim koracima.

6. Najbolji rezultat za Vas

Informisat ćemo Vas o svim bitnim promjenama u toku postupka, kako bismo zajedenički došli do rezultata koji Vam najviše odgovora.

Nagrada i naknada troškova za rad advokata

Pay as you go

Neki od naših klijenta preferiraju plaćati advokatsku naknadu i nagradu po preduzetoj radnji odnosno u skladu sa “pay-as-you-go” principom. Za ovaj vid plaćanja primjenjujemo naknade i nagrade definisane u Advokatskoj tarifi FBiH.

Fiksni iznosi

U većini slučajeva ugovaramo fiksnu advokatsku naknadu i nagradu za posao koji obavljamo.

Mjesečna – paušalna naknada

Pružamo Vam neograničenu pravnu podršku u slučaju da ugovorimo fixnu mjesečnu naknadu za pružanje pravnih usluga.

“Vaš uspjeh je i moj uspjeh. Angažman i spremnost – kao protuusluga za Vaše povjerenje.”
har01
+387 62 342 463