Alimentacija – povjera, izdržavanje i odluka o kontaktima malodobne djece sa roditeljem

U slučaju razvoda braka potrebno je jasno utvrditi obaveze uzdržavanja djeteta za svakog roditelja. Uzdržavanje se može odrediti odlukom suda, sporazumom koji potvrđuje sud ili planom o zajedničkom roditeljskom staranju. Način uzdržavanja djeteta i određivanje obveza prvenstveno ovisi o tome s kim ono živi.

Najčešće dijete ostaje živjeti s jednim od roditelja koji svoj udio u obvezi uzdržavanja djeteta ispunjava svakodnevnim staranjem o njemu, dok roditelj koji ne stanuje s djetetom svoj doprinos u uzdržavanju ispunjava u obliku novčane naknade (alimentacije) koja se utvrđuje sporazumom ili sudskom odlukom. Ako su roditelji razvedeni i dalje žive zajedno s djetetom, mogu se sporazumjeti ili sud može odrediti da se zajednički staraju o djetetu, a njegove materijalne potrebe zadovoljavaju u skladu s prihodima svakoga od njih. Ukoliko dijete ne živi ni s jednim roditeljem, alimentaciju su dužni plaćati oba roditelja.

Ova advokatska kancelarija je zastupala djecu odnosno njihovu majku u postupku povjere, izdržavanja i odluke o kontaktima malodobne djece sa roditeljem. Općinski sud u Sarajevu je u predmetu broj 65 0 P 900073 21 P od 23.02.2022. godine  Sud je odluku o povjeri djece majci donio shodno član 142. stav 2. Porodičnog zakona, jer je iz predočenih dokaza nesporno proizilazilo da djeca od prekida zajednice neprekidno žive sa majkom, te je sud u tom pogledu u cijelosti prihvatio mišljenje Službe socijalne zaštite općine llidža zajedno sa socijalnom anamnezom Centra za socijalnu skrb Kiseljak, kao i dogovor roditelja koji je učinjen na glavnoj raspravi, gdje sud nalazi da je to trenutno u najboljem interesu djece, pa je zbog toga i donijeta odluka da malodobna djeca žive sa majkom.

U spomenutom predmetu, sud je bio mišljenja da je postignuti dogovor roditelja, a koji je učinjen na glavnoj raspravi o visini izdržavanja za djecu i načinu doprinosa oca za izdržavanje djece, trenutno u najboljem interesu djece, pa je otac obavezan da za izdržavanje djece doprinosi sa 330,00 KM, gdje je sud pri tome cijenio potrebe djece, s obzirom na njihov uzrast, jer se radi o djeci školskog i predškolskog uzrasta i da će djeca izvjesno vrijeme provoditi i kod tuženog kada se mora dodatno angažovati i imati troškova oko djece dok borave kod njega, kao i to da tuženi ima još dvoje djece koje je dužan također izdržavati. Imajući u vidu navedeno, sud je u cijelosti prihvatio dogovor roditelja u pogledu visine izdržavanja učinjen na glavnoj raspravi, a pri tome imajući u vidu i saopćenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike da su prosječne potrebe lica koje zahtjeva izdržavanje iznose 286,80 KM, a sto predstavlja 30% od prosječe isplaćene mjesečne neto plate u F BiH , a što je objavljeno u Sl. novinama F BiH 20/21, kao i materijalne prilike roditelja, zbog kojih razloga sud je donio odluka u pogledu izdržavanja u skladu sa članom 215, u vezi sa članom 235. i u vezi sa članom 236. Porodičnog zakona FBiH.

Ako Vam je potrebno savjetovanje na temu Alimentacija – povjera, izdržavanje i odluka o kontaktima malodobne djece sa roditeljem – ili trebate advokata u Sarajevu za porodično pravo onda ste na pravom mjestu kod nas i možete kontaktirati naše advokate direktno putem telefona (+387 62 342 463), WhatsAppa, Vibera ili e-maila (rasid@haracic.ba).